Антимонопольне та конкурентне право

Антимонопольне та конкурентне законодавство, а також діяльність Антимонопольного комітету України спрямовані на регулювання відносин між учасниками ринку з метою забезпечення економічної конкуренції та обмеження монополізму у господарській діяльності. Враховуючи останні тенденції зі значної активізації діяльності Антимонопольного комітету з виявлення порушень антимонопольного та конкурентного законодавства, значне збільшення розмірів штрафних санкцій за виявлені порушення, а також наявність у профільних законах великої кількості оціночних понять, що надають значну свободу застосування контролюючим органам при кваліфікації дій підприємців та прийнятті на підставі цього відповідних рішень, наявність професійного юридичного радника з питань дотримання антимонопольного та конкурентного законодавства, представництва та захисту інтересів у Антимонопольному комітеті України, а також оскарження рішень контролюючих органів є необхідною умовою ведення успішного та стабільного бізнесу.

Послуги:

  • Консультування з питань антимонопольного та конкурентного законодавства;
  • Структурування договорів з метою приведення їх у відповідність з вимогами конкурентного законодавства;
  • Отримання дозволів на узгоджені дії, концентрацію;
  • Представництво інтересів в антимонопольних розглядах і розслідуваннях;
  • Оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України;
  • Захист від недобросовісної конкуренції з боку конкурентів.