Договірне право

Незалучення спеціалістів при укладенні договорів дуже часто має невигідні для одного з підписантів наслідки. При підписанні договору особливу увагу потрібно звертати на повноваження кожної зі сторін на підписання договору, відсутність обмежень повноважень сторін за законом чи статутом, чітке вказання строків, недопущення подвійного трактування умов договору, відповідність форми договору вимогам законодавства, наявність усіх істотних умов договору, види відповідальності сторін за порушення умов договору. При складанні договорів ми дотримуємось принципів простоти юридичної техніки, чіткого визначення обов’язків сторін, відсутності в договорі тексту, який не несе правового навантаження.

Послуги:

  • Складання договорів будь-якого рівня складності;
  • Юридичний супровід перед-договірних переговорів;
  • Юридичний супровід при підписанні договору;
  • Аналіз договорів на наявність правових ризиків та потенційних негативних наслідків.

Для підписанта:

  • Правовий супровід визнання договору недійсним чи його розірвання;
  • Консультування щодо можливих дій при порушенні умов договору іншою стороною.