Отримання спецдозволів на користування надрами

Відповідно до чинного законодавства надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Користувачами надр в Україні можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. При цьому надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, рішення про видачу якого приймає Державна служба геології та надр України, а також Рада міністрів Автономної Республіки Крим – щодо корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Підстави та порядок отримання спеціального дозволу визначені, зокрема, Кодексом України про надра, Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011р. №594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами».

Таким чином, спеціальний дозвіл на користування надрами — це документ дозвільного характеру, який видається переможцю аукціону або без проведення аукціону, на використання надр у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Отримання спеціального дозволу на користування надрами потребує певних спеціалізованих знань, навиків та зусиль. Юридична компанія «SLS Group» пропонує професійні юридичні послуги з отримання спеціальних дозволів на користування надрами в Україні.

Види користування надрами

Надра надаються у користування для:

 • геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції;
  задоволення інших потреб.

Строк дії спецдозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше, та не може перевищувати граничний строк, який встановлено законодавством:

 • 3 роки — на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;
 • 5 років — на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • 10 років — на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 • 20 років — на видобування корисних копалин;
 • 30 років — на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;
 • 20 років – на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 • 50 років – на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;
 • строк дії відповідної угоди про розподіл продукції – на виконання угод про розподіл продукції.

Спецдозвіл на користування надрами: необхідні документи

Для отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою, зокрема, геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислової розробки родовищ), заявник подає органові з питань надання дозволу наступні документи:

 • заяву;
 • копію паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця;
 • пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства;
 • каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка – менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;
 • оглядову карту (масштаб 1:200000);
 • ситуаційний план з нанесеними межами площі геологічного вивчення та географічними координатами її кутових точок (похибка – менш як 1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;
 • оглядову геологічну карту (масштаб 1:200000 – 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів;
 • гідрогеологічну карту (для родовищ підземних вод);
 • геологічні розрізи.

Перелік документів змінюється з урахуванням виду користування надрами та мети отримання спеціального дозволу. Якщо Ви бажаєте заощадити свій час та сили і при цьому отримати позитивний результат – звертайтеся до фахівців юридичної компанії «SLS Group», які нададуть детальну юридичну консультацію, а також допоможуть отримати спеціальний дозвіл на користування надрами у мінімально можливі строки. Записатися на консультацію або дізнатися більше інформації можна за вказаним телефоном або через форму зворотнього зв’язку.