Право інтелектуальної власності

Об’єкти інтелектуальної власності стають все більш вагомим активом в українському бізнес-середовищі та є однією з основних ознак конкурентоздатності. Для того, щоб результат інтелектуальної, творчої діяльності був юридично закріплений за особою та надавав власнику можливість розпоряджатися ним та мати захист від неправомірного його використання третіми особами, необхідно професійно підходити до укладення договорів, які супроводжують процедуру створення об’єкту інтелектуальної власності, та до самої процедури реєстрації прав на такий об’єкт, а також до договорів, за якими права на такий об’єкт повністю або частково передаються третім особам.

Послуги:

  • Реєстрація знаків на товари та послуги, промислових зразків, корисних моделей, винаходів;
  • Захист авторських та суміжних прав;
  • Юридичний супровід переходу прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • Юридичний супровід діяльності, пов’язаної з об’єктами інтелектуальної власності;
  • Підготовка цивільних та трудових договорів з розробниками програмного забезпечення та іншими особами, які створюють об’єкти інтелектуальної власності;
  • Підготовка авторських, ліцензійних договорів, договорів про спільне розроблення програмного забезпечення;
  • Супровід судових спорів, пов’язаних з захистом інтересів особи в сфері прав інтелектуальної власності.