Взаємодія з державними органами

Фахівці нашої компанії добре знаються на процедурах прийняття законів, підзаконних нормативно-правових актів та актів індивідуального характеру державними органами та органами місцевого самоврядування. Ми консультуємо клієнтів по питаннях, які є визначальними при прийнятті рішень уповноваженими органами. Ми використовуємо наші знання про внутрішні процедури державних органів, щоб просувати та забезпечувати інтереси клієнтів.

Ні для кого не секрет, що при запуску великих проектів, які потребують залучення державних органів, органів місцевого самоврядування різних рівнів і напрямів роботи, результату неможливо буде досягнути без налагодженої комунікації між заінтересованою особою і уповноваженим державним органом, а також між уповноваженими органами.

Суть лобіювання в тому, що воно, будучи технологією для просування інтересу особи (компанії) в органах державної влади, спрямоване на те, щоб досягнути прийняття певного політичного чи управлінського рішення клієнта у відповідному органі державної влади, котре буде прийнято в межах законів та одночасно відповідати інтересам клієнта.

В той час як Government Relations є більш широким поняттям, яке фактично являє собою частину загального управління компанією і спрямоване на побудову довгострокових та якісних відносин у правовому полі з уповноваженими органами.

Проте, цим напрямком поняття Government Relations не вичерпується та додатково включає в себе налагодження комунікацій між внутрішніми підрозділами компанії, налагодження зв’язків з громадськістю, взаємодія з профільними галузевими асоціаціями, надання експертної оцінки тощо.

Що являє собою взаємодія з державними органами в Україні?

Політика діяльності «SLS Group» спрямована на запобігання та протидію можливим корупційним елементам у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування. Наша компанія надає послуги в сфері взаємодії з державними органами в тій частині, яка стосується налагодження контакту з уповноваженими органами та бізнесом при реалізації спільних проектів, а також координації різних уповноважених органів між собою у випадку їх спільної участі в одному проекті.

Принципи діяльності «SLS Group» виключають застосування будь-яких матеріальних заохочень чи стимулів до уповноважених осіб у спосіб, не передбачений законом. Послуги в сфері взаємодії з державними органами, які надаються «SLS Group», повністю виключають будь-яке порушення законодавства чи то навіть потенційну можливість існування в них корупційної складової. Всі способи взаємодії абсолютно легальні та відповідають закону. До методів взаємодії належать:

  • особисті зустрічі з особами, уповноваженими на прийняття рішень;
  • збір інформації, підготовка аналітичних та інших матеріалів;
  • надання професійної експертної допомоги;
  • залучення клієнтів до участі в діяльності консультативно-дорадчих органів, що діють при органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • залучення клієнтів до громадських рад при міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;
  • залучення клієнтів в процес консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Основне покликання інституту взаємодії з державними органами в Україні спрямоване на налагодження відносин між державою та бізнесом та є ефективним засобом досягнення компромісу.

Коли потрібен GR-фахівець

Консультація фахівця в сфері Government Relations потрібна в таких випадках:

  • діяльність компанії постійно залежить від рішень контролюючих органів;
  • компанія використовує в своїй роботі ресурси, які належать державі: воду, надра, землю тощо;
  • підприємство бере участь в тендерах та є постачальником продукції або послуг до державних установ;
  • специфіка роботи компанії пов’язана з квотами, які контролюють державні органи.

Юридична компанія «SLS Group» пропонує професійні юридичні послуги із взаємодії з державними органами. Наш досвідчений GR-фахівець, використовуючи виключно легальні методи взаємодії, займається розробкою систем взаємодії між державними органами та представниками компанії.