Захист честі, гідності, ділової репутації

Розвиток інформаційних технологій створив можливість для кожної особи розповсюджувати інформацію будь-якого змісту серед необмеженого кола людей, що часто призводить до неправомірного зловживання такою можливістю шляхом розповсюдження недостовірної, образливої інформації. Нерідко відновити права, порушені поширенням недостовірної інформації, можливо в досудовому порядку, проте, зазвичай, коли недостовірна інформація поширюється з конкретною метою завдати шкоди честі, гідності чи репутації, єдиною можливістю відновлення прав є звернення за захистом до суду. Ми маємо великий досвід захисту інтересів як фізичних, так і юридичних осіб від посягань на їх честь, гідність, ділову репутацію недобросовісними діями третіх осіб в мережі Інтернет, в друкованих засобах масової інформації та по телебаченню, включаючи випадки, коли автор такої інформації, та особа, яка її поширила, є невідомими.

Послуги:

  • Збір інформації для комплексного аналізу та обрання ефективних способів захисту порушених інтересів в позасудовому порядку;
  • Підготовка вимоги про видалення чи спростування недостовірної інформації;
  • Підготовка позовної заяви та представництво інтересів в суді про захист честі, гідності, ділової репутації особи та відшкодування моральної шкоди;
  • Представництво інтересів особи на стадії виконання рішення про захист честі гідності ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.