Корпоративний договір: переваги та перспективи

У чому полягають переваги використання корпоративного договору, як інструменту регулювання відносин між учасниками товариства?

Однією із важливих цілей реформування корпоративного законодавства стало впровадження корпоративного договору, метою якого є більш гнучкий інструмент для договірного регулювання відносин між учасниками.

Саме умовами статті 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»  (надалі “Закон”) встановлене регулювання умов корпоративних договорів.

Відповідно до корпоративного договору учасники зобов’язуються реалізовувати свої корпоративні права та повноваження певним чином або утриматися від їх реалізації. Інакше кажучи, умови корпоративного договору дають можливість визначити спосіб, метод та межі реалізації корпоративних прав та повноважень. А також закріплюють  механізм правта способів їх правового захисту, не порушуючи положень а ні Закону, а ні Статуту товариства.

Звертаю увагу, що правильно складений корпоративний договір з одного бокує законом та статутом для учасників – а з іншого має різні предмети регулювання. Законом і статутом встановлюється зміст прав і повноважень учасників, натомість умови корпоративного договору встановлюють обов’язки учасників певним чином реалізовуватиці права та повноваження.

Отже, умовами корпоративного договору не може бути змінено, обмежено права та повноваження учасників, що визначені Законом та Статутом. Проте можливо передбачитипевні зобов’язання сторін щодо реалізації цих прав та повноважень певним чином.

Крім того, при укладені корпоративного договору, необхідно передбачити відповідальність у разі його порушення, у вигляді негативних наслідків, щоб інтерес постраждалої сторони договору був захищеним. Предметом корпоративногодоговору є дії учасників товариства щодо реалізації їхніх прав та повноважень.

За допомогою корпоративного договору учасники можуть визначити порядок реалізації їх прав та повноважень, зокрема:

 • порядок відчуження частки в статутному капіталі іншим учасникам товариства аботретім особам;
 • особливості купівлі-продажу, дарування, міни та застави часток в статутному капіталі товариства;
 • порядок вирішення між учасниками конфліктних ситуацій;
 • порядок управління товариством (порядок голосування на загальних зборах учасників, пропонування кандидатур осіб на зайняття посад в органах управління тощо);
 • інвестування та порядок розподілу прибутку між учасниками;
 • визначення співвідношення нерозподіленого прибутку без залучення додаткових вкладів;
 • передбачати дедлок ситуації тощо.

Основною метою корпоративного договору є розроблення механізму для мінімізації ризиків учасників товариства у випадках виникнення внутрішніх конфліктів при здійсненні управління товариством. В тому числі врегулювання порядку користування учасниками своїми правами та повноваженнями, які стосуються діяльності товариства.

Серед переваг корпоративного договору можна виділити наступні:

 • можливість укладення корпоративного договору до державної реєстрації товариства в тому числі на будь-якому етапі діяльності товариства;
 • укладання корпоративного договору безнотаріального посвідчення;
 • конфіденційність (якщо іншого не встановлено Статутом або договором)
 • безвідплатність;
 • можливість визначення певного способу реалізації прав та повноважень учасників товариства;
 • відповідальність учасників за не виконання умов корпоративного договору;
 • видання безвідкличної довіреності;
 • механізм для запобігання перехопленню контролю товариством, тощо.

Наприклад:

Три учасники мають в загальному 78% частки в статутному капіталі товариства. Вони мають бажання погодити, щоб загальні збори з певних питань порядку денного ухвалили тільки ті рішення, за які вони проголосують разом, а також призначення директора з кандидатів, запропонованих конкретним учасником товариства.

Проте, корпоративним договором дані учасники не можуть встановити, що загальні збори приймають рішення більшістю у 78% голосів. Однак вони можуть встановити обов’язок учасників голосувати на загальних зборах з певного переліку питань лише одноголосно та встановити механізм визначення певного переліку рішень, за які саме мають голосувати три учасники, та погодити, що директор призначається загальними зборами виключно з кандидатів, запропонованих учасником.

Якщо один із учасників порушить свій обов’язок і проголосує всупереч умовам корпоративного договору, то його голоси будуть враховані. Але для такого учасника можна передбачити умовами корпоративного договору негативні наслідки (обов’язок відшкодувати збитки, сплатити неустойку, тощо). Хоча потрібно врахувати, якщо таке порушення буде визнане судом істотним, до договір може бути змінений або розірваний зарішенням суду, відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК.

Як було вже визначено, перевагами корпоративного договору є безвідклична довіреність з корпоративних прав, яка видається на підставі корпоративного договору на виконання або забезпечення виконання конкретного зобов’язання за таким договором  (ст. 8 Закону) та бути нотаріально посвідчена.

Проте, зауважу, що нотаріуси при видачі такої довіреності здебільшого вимагають корпоративний договір, щоб пересвідчитися з наявністю достатніх підстав для її видання відповідно до ст. 8 Закону. Проте ст. 7 Закону визначає, що корпоративний договір є конфіденційним документом.

В такому випадку, все залежить від вашої принципової позиції щодо надання такого договору, або ж знайти іншого нотаріуса, який буде вірно трактувати і розуміти положення Закону.

На сьогодні, таке явище як корпоративний договір не є досить популярним інструментом для регулювання відносин між учасниками. Можливо, через нерозуміння його використання як інструменту та контролю. Проте є досить невелика кількість компаній, які уже використовують переваги корпоративного договору, і бачать в цьому сенс.

Корпоративний договір має перспективи бути дієвим захистом для учасників товариства при його укладенні і являє собою альтернативну форму врегулювання відносин між учасниками.

Проте, через недостатню чітку правову базу для застосування корпоративних договорів, переваги даного договору можуть призвести до неоднозначної судової практики. Хоча би через ту саму конфіденційність положень корпоративного договору, про які не могли, чи не можуть дізнатись треті сторони, що не є учасниками товариства. Як приклад: при купівлі частки статутного капіталу  в такому товаристві.

Тому законотворцю, на мою думку,  необхідно буде ще попрацювати із новим та молодим законом з уточненнями щодо регулювання корпоративного договору.

Автор: Марта Безсмертна,
адвокат АО “SLS Group”