ДСА затвердила Концепцію ЄСІТС в новій редакції

Наказом Державної судової адміністрації України затверджено Концепцію побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в новій редакції.

Ця Концепція змінила архітектуру побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та терміни реалізації.

ЇЇ метою є автоматизація процесів правосуддя з урахуванням вимог українського законодавства, загальносвітових практик та європейських страндартів.

“Це забезпечить пришвидшення процесів судочинства, зручність у доступі, надійність, захищеність інформації та прозорість шляхом публічності електронних ресурсів”.

Концепція побудови ЄСІТС визначає:

  • принципи створення ЄСІТС;
  • стратегію формування, функціонування та розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності судів, органів та установ системи правосуддя;
  • методи та засоби забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів підготовки, прийняття та контролю виконання управлінських рішень шляхом автоматизованого збору, накопичення, обробки, аналізу інформації.

У концепції побудови ЄСІТС визначені структура, організація та принципи побудови ЄСІТС з використанням сучасних програмно-технічних засобів.

Крім того, запропонована модель побудови ЄСІТС надасть можливість здійснювати дистанційну комунікацію між судом і учасниками судового процесу шляхом обміну процесуальними документами в електронній формі та використання відеоконференцзв’язку.

Реалізація та план заходів із створення та забезпечення функціонування ЄСІТС, з визначенням етапів її створення та впровадження на період 2020 – 2023 років, буде передбачати строки виконання робіт по її впровадженню.

Джерело: court.gov.ua

Фото: zib