ВС: огляд актуальних рішень КЦС ВС за жовтень 2020

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС за жовтень 2020 року.

В ньому відображені найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

  • у спорах, що виникають із сімейних правовідносин КЦС звернув увагу, що кошти, отримані в борг чоловіком та використані не в інтересах сім’ї, не можуть бути стягнуті з дружини солідарно на підставі статті 65 СК України;
  • у спорах, що виникають із трудових правовідносин, наприклад, відсутність торгового агента на роботі, підтверджена відповідними актами, не є достовірним свідченням прогулу відповідно до пункту 4 статті 40 КЗпП України, оскільки посадовою інструкцією не передбачено обов’язку такого працівника перебувати на визначеному роботодавцем робочому місці через характер виконуваної роботи;
  • у спорах щодо визнання правочинів дійсними/недійсними сформульовано висновок про те, що договір, укладений на шкоду кредитору (фраудаторний), може бути як оплатний, так і безоплатний;
  • у спорах, що виникають із відшкодування шкоди констатовано, що за несвоєчасне введення будинку в експлуатацію із забудовника можливе стягнення моральної шкоди навіть у випадках, коли умовами договору право на компенсацію моральної шкоди не передбачено, оскільки на зобов’язання, які виникають з майнових прав особи на об’єкт нерухомого майна, поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів».