Огляд практики ЄСПЛ за початок червня

Верховний Суд опублікував огляд практики Європейського суду з прав людини за період з 1 по 5 червня.

Він містить опис чотирьох справ проти України:

  • GARAGULYA AND SYCH v. UKRAINE – щодо надмірної тривалості кримінального провадження та відсутності ефективного засобу правового захисту у зв’язку із цим констатовано порушення п. 1 ст. 6 (право на справедливий суд) та статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на ефективний засіб правового захисту);
  • POVOROZNYY v. UKRAINE та GONCHARUK AND OTHERS v. UKRAINE – щодо надання належного рівня медичної допомоги під час ув’язнення та відсутності ефективного засобу правового захисту визнано порушення статей 3 (заборона катування) та 13 Конвенції;
  • ALEKSEYEV v. UKRAINE – щодо позбавлення можливості заявника надати свої заперечення на скаргу, подану відповідачем у його справі (констатовано порушення п. 1 ст. 6 Конвенції).
  • Із захистом прав дітей пов’язана справа ASSOCIATION INNOCENCE EN DANGER AND ASSOCIATION ENFANCE ET PARTAGE v. FRANCE. У цій справі органи влади не вжили достатніх заходів для протидії насиллю над дитиною, хоча директор школи, в якій вона навчалась, інформував про ознаки жорстокого поводження з нею.

Огляд доступний за посиланням.

Фото: aba