Податкова перевірка

В багатьох підприємців податкова перевірка асоціюється з катастрофою – таке ставлення в більшості випадків викликане браком знань та відсутністю досвіду. Адже, насправді, в особливостях податкового законодавства доволі важко розібратися за відсутності спеціальних знань в цій сфері, практичних навичок роботи з фіскальними органами та досвіду. Окрім того, регулярне внесення змін до Податкового кодексу та підзаконних нормативно-правових актів в сфері оподаткування потребує постійного їх відслідковування. Для забезпечення комфортного існування та розвитку бізнесу необхідно володіти тонкощами правового регулювання, правозастосовчої практики та регулярно слідкувати за їх змінами. Рано чи пізно власники та керівники бізнес-структур приходять до того, що податковими питання та супроводом податкових перевірок повинен займатися спеціаліст. Юридична компанія «SLS Group» пропонує послуги юриста, в обов’язки якого входить не лише консультація, розробка оптимальних варіантів оподаткування, а також юридичний супровід податкових перевірок та оскарження їх результатів у випадку необхідності.

Основні види податкових перевірок

Податкові перевірки проводяться співробітниками Державної фіскальної служби України (ДФС України) з метою контролю дотримання податкового законодавства. Сутність таких перевірок полягає в порівнянні наявних даних з об’єктом дослідження, яким в такому випадку виступає різноманітна податкова, бухгалтерська та інша документація. За наслідками перевірки складається довідка або акт (у разі виявлення порушень).

Податкові перевірки можна розділити на кілька видів, докладніше про які – нижче.

Документальна податкова перевірка

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками та яка проводиться на підставі податкових декларацій, фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів та інших підстав, визначених в Податковому кодексу України.

Вітчизняне законодавство передбачає такі підвиди документальних перевірок та особливості їх проведення:

 • документальна планова перевірка, котра проводиться відповідно до плану-графіка перевірок;
 • документальна позапланова перевірка, яка не передбачена в плані роботи контролюючого органу та проводиться за наявності таких підстав, як отримання інформації про порушення з боку платника податків податкового, валютного чи будь-якого іншого законодавства, що належить до сфери контролю органу, що здійснює перевірку;
 • документальна виїзна перевірка, що здійснюється за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;
 • документальна невиїзна перевірка, що проводиться в приміщенні органу контролю;
 • документальна невиїзна позапланова електронна перевірка, що є особливим підвидом перевірок, актуальним для суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва.

Фактична податкова перевірка

Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питання регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі, про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків до початку проведення такої перевірки.

Підставами для проведення фактичних перевірок зазвичай є:

 • результати перевірок інших платників податків, якими виявлено факти, що свідчать про можливі порушення контрагентом законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи;
 • інформація, отримана від державних органів, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, що підлягають контролю;
  письмове звернення споживача про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;
 • факт неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;
 • інформація про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків;
 • виявлення порушень під час попередньої перевірки та необхідності контролю за їх усуненням з боку платника податків;
 • інформація про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Камеральна податкова перевірка

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях платника податків та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

Такий вид перевірки проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника або направлення на її проведення.

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій та своєчасність реєстрації податкових накладних, акцизних накладних чи коригувань до них у відповідних державних реєстрах, а також своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов’язання, однак, виключно на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційних базах.

Податкова перевірка: що робити

Нажаль, в українських реаліях існує практика зловживання владними повноваженнями з боку контролюючих органів під час проведення перевірок, здійснення їх всупереч установленому законодавством порядку. Тому нагадуємо, що співробітники податкової мають визначені повноваження та права, порушення і вихід за межі яких може стати підставою для оскарження їх дій в судовому порядку та визнання результатів перевірки недійсними.

Один з засобів протидії незаконній діяльності органів державної фіскальної служби в процесі проведення перевірок є передбачена кодексом можливість платника податків надати власні заперечення до довідки чи акту про результати перевірки, а також право оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному та судовому порядку.

Щоб не проґавити подання заперечення на акт перевірки та оформити його належним чином, рекомендуємо одразу після отримання повідомлення про планову перевірку звернутися до фахівців юридичної компанії «SLS Group», адже пропуск строку оскарження є критичним фактором, що веде до неможливості оскаржити дії контролюючого органу. Наші юристи оперативно допоможуть виявити та усунути недоліки, підготувати необхідну документацію та звітність. Якщо податкова перевірка вже почалася, наш адвокат проконтролює процес її проведення та не допустить порушення прав та інтересів клієнта.

Окрім цього, представникам підприємств варто пам’ятати, що законодавством передбачений вичерпний перелік документів, що мають бути пред’явлені посадовими особами контролюючого органу для допуску на об’єкт в ході проведення документальних виїзних та фактичних перевірок:

 • направлення на проведення перевірки;
 • копія наказу про проведення перевірки;
 • службове посвідчення посадової особи направленої на проведення перевірки.

Багато підприємців переконані, що суперечки з податковою – безглузді. Але ми віримо, що це не так і готові переконати Вас у цьому! Незважаючи на кваліфікацію та досвід податкових працівників, деякі з них часто зловживають положенням, свідомо порушують правила, а також допускають певні помилки. Для того, щоб оскаржити рішення податкових органів та виграти справу в суді, потрібна допомога юриста. Команда досвідчених фахівців Юридичної компанії «SLS Group» детально вивчить ситуацію, надасть досить вагомі докази неправоти податківців та обґрунтує свою позицію згідно із законом. Вони також допоможуть підготувати підприємство до проведення перевірки та забезпечать її юридичний супровід. Клієнту не потрібно витрачати свій час та сили на вивчення законодавства, вступати в суперечки – Юридична компанія «SLS Group» все бере на себе!