Щорічна відпустка працівника: правові нюанси

Кожному працівнику, оформленому згідно з чинним трудовим законодавством, надається право на щорічну відпустку. І здавалося б, в цьому питанні все зрозуміло. Однак, насправді, існує багато правових нюансів.

До прикладу, чи має право працівник на щорічну відпустку у разі переведення на іншу роботу чи у разі звільнення? Або ж, чи може працівник за власною ініціативою її перенести?

На ці та інші питання відповідали юристи компанії “SLS Group”.

Чи виникає право на щорічну відпустку у випадку звільнення працівника?

Так, таке право виникає.  Однак є певні законодавчі обмеження. Відповідно до статті 3 Закону України «Про відпустку» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Тобто, якщо працівника звільнили за порушення трудової дисципліни, щорічна відпустка  у такому разі не надається.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору, невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Право працівника на щорічну відпустку у разі переведення на іншу роботу

У разі переведення працівника на іншу роботу йому також може бути надана щорічна відпустка, або ж компенсація за неї. Однак тут теж є правові нюанси.

Відповідно ст. 81 Кодексу законів про працю України, за бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.

Перенесення щорічної відпустки

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

  • порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки.
  • несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
  • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України «Про відпустки».

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Висновки

Тож, знаючи такі правові нюанси, ви можете відстоювати свої права щодо надання щорічної відпустки перед роботодавцем і вимагати виконувати норми закону.

У разі грубого порушення ваших прав, ви можете звернутися до юристів нашої компанії для надання кваліфікованої правової допомоги та захисту вашої честі та гідності.

Фото: Max Pixel