У ГКУ пропонують розкрити критерії віднесення підприємств до малого і середнього бізнесу

Проект Закону України «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо критеріїв віднесення суб’єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва» розроблено Міністерством економічного розвитку України.

Відповідний проект оприлюднено для громадського обговорення на сайті Міністерства.

Проектом пропонується конкретизувати критерії суб’єктів середнього підприємництва. Так, відповідно до законопроекту, суб’єктами середнього підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Якщо суб’єкт господарювання однієї з наведених категорій за показником річного доходу протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, то його його віднесення до відповідної категорії суб’єктів господарювання пропонують здійснювати за показником річного доходу.

Окрім цього, в законопроекті вказано:

Для цілей Податкового кодексу України,  Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», а також, для угруповання та поширення статистичної інформації по суб’єктах мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва застосовуються положення, які встановлені ч. 3 ст. 55 ГК.

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єкти господарювання залежно від балансової вартості активів, чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), середньої кількості робітників можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств за критеріями згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Для цілей захисту економічної конкуренції суб’єкти господарювання залежно від доходу  від  реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи вартості активів визначаються малими та середніми підприємцями згідно з абзацом п’ятим статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».