ВРУ прийняла Закон «Про платіжні послуги»

Закон встановлює правила надання платіжних послуг та визначає засади державного регулювання платіжного ринку. 

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

За документом, грошові кошти існують в Україні у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) формах. Також вони включають електронні гроші та цифрові гроші у випадках, передбачених цим Законом.

До фінансових платіжних послуг належать такі послуги:

1) послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

2) послуги із зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

3) послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі:

 • виконання кредитового переказу;
 • виконання дебетового переказу;
 • виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів;

4) послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), за умови що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі:

 • виконання кредитового переказу;
 • виконання дебетового переказу;
 • виконання іншої платіжної операції, у тому числі з використанням платіжних інструментів;

5) послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

6) послуги з переказу коштів без відкриття рахунку;

7) послуги з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців.

До нефінансових платіжних послуг належать:

 • послуги з ініціювання платіжної операції;
 • послуги з надання відомостей з рахунків.

До надавачів платіжних послуг належать:

 • банки;
 • платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
 • філії іноземних платіжних установ;
 • установи електронних грошей;
 • фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;
 • оператори поштового зв’язку;
 • надавачі нефінансових платіжних послуг;
 • Національний банк України;
 • органи державної влади, органи місцевого самоврядування.

Надання платіжних послуг (у тому числі виконання окремих або разових платіжних операцій, відкриття та обслуговування рахунків тощо) здійснюється на підставі договору, що укладається між надавачем платіжних послуг та користувачем відповідно до вимог законодавства, на узгоджених сторонами умовах.