ВС визначив юрисдикцію спорів між громадськими організаціями

Миколаївська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) звернулася з позовом до Громадської організації «Мисливець-Первомайськ» про визнання недійсним та скасування пунктів 1–3 рішення конференції Первомайської районної громадської організації Всеукраїнської громадської організації УТМР та зобов’язання вчинити певні дії.

Рішенням господарського суду позовні вимоги задоволено повністю. Апеляційний господарський суд постановою це рішення скасував, провадження у справі закрив. КГС ВС ухвалою справу передав на розгляд ВП ВС з огляду на те, що судове рішення оскаржується з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції.

У постанові у справі № 915/1674/15 ВП ВС зазначила, що у вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір – господарським, слід виходити з визначень, наведених у ст. 3 ГК України. Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб’єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Звертаючись із позовом у цій справі, позивач вказав на порушення його майнових прав, оскільки за наслідками прийняття спірного рішення відповідач здійснював свою діяльність на базі майна позивача та УТМР, однак як громадське об’єднання, не підпорядковане позивачу та органам УТМР, не сплачуючи внесків, або не подаючи звітів про свою господарську діяльність, всупереч положенням статуту УТМР, які регулюють організаційно-правові відносини у товаристві, та порушуючи його майнові права.

Як убачається з матеріалів справи, учасниками спірних правовідносин є окремі суб’єкти приватного права, зареєстровані як юридичні особи, і предметом позову – оскарження рішення, прийнятого органом юридичної особи – відповідача, позивачем, який не є членом відповідача як громадського об’єднання.

ВП ВС зазначила, що спори у відповідних правовідносинах є спорами щодо речових прав на майно самостійних юридичних осіб та щодо організаційних відносин у межах створення й діяльності юридичних осіб, що свідчить про належність їх до правовідносин у сфері господарювання.

З урахуванням викладеного ВП ВС констатувала, що висновки суду апеляційної інстанції щодо неправильного визначення цього спору як належного до розгляду судом господарської юрисдикції є помилковими. Справа підлягає направленню на розгляд до апеляційного господарського суду.

З повним текстом постанови можна ознайомитися за посиланням:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79958162.

Фото: dniprograd.org