Змінено форму ордера на надання правової допомоги

Рада адвокатів України затвердила в новій редакції Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги, яким передбачено впровадження процедури електронного генерування ордерів на надання правничої (правової) допомоги адвокатом через особистий кабінет адвоката на офіційному веб-сайті НААУ.

З 16 квітня кожен адвокат може отримати бланки ордерів на надання правової допомоги через сайт НААУ.

Сервіс працює через особистий кабінет адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України. Зверніть увагу, що на перехідний трирічний період отримання ордерів ще можливо у радах адвокатів регіонів або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Раді адвокатів України.

Ордер, згенерований онлайн, містить усі необхідні реквізити звичайного ордеру, а також має двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ. При генеруванні ордерів їм присвоюється серія кожного регіону.

Необхідними реквізитами є:

 • серія, порядковий номер ордера;
 • П. І. Б. або найменування особи, якій надається правова допомога;
 • посилання на договір про надання правової допомоги / доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
 • назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом, із зазначенням, за необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до статті 19 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
 • П. І. Б. адвоката, який надає правничу (правову) допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане;
 • ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування адвокатського бюро / адвокатського об’єднання та його місцезнаходження);
 • адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження адвокатського бюро / адвокатського об’єднання, яке видає ордер;
 • обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги, та дату видачі ордера;
 • підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної діяльності (у графі «Адвокат»);
 • підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер виданий адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
 • підпис керівника адвокатського бюро / адвокатського об’єднання, відтиск печатки адвокатського бюро / адвокатського об’єднання (за наявності) у разі, якщо ордер видається адвокатським бюро / адвокатським об’єднанням;
 • двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ.

Зразок такого ордера можна переглянути тут.