Мобінг у трудових відносинах: що варто знати

Сьогодні в Україні все частіше можна почути про випадки мобінгу на роботі, або ж іншими словами – цькування працівника з боку його колег, підлеглих або керівництва.

Та ще донедавна це питання, або ж замовчувалось, або ж просто не виносилось у публічну площину. Не виключено і через те, що мобінг досі не врегульований на законодавчому рівні.

Ситуація дещо змінилась, коли у Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу” № 0118 від 01.03.2019 р. Як мінімум, про нього почали активно говорити.

Що зміниться у разі прийняття законопроєкту та про інші важливі питання, пов’язані з мобінгом — розповіли юристи ЮК “SLS Group”.

Що таке мобінг?

У трудовому законодавстві деяких європейських держав поняття «мобінг» знайшло своє закріплення (Польща, Франція, Швеція та ін.), в деяких розглядається як прояв дискримінації або як прояв психологічного насилля.

Таким чином, мобінг – одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

В літературі мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.

Директива ЄС

Сьогодні в більшості зарубіжних на законодавчому рівні регулюється протидія мобінгу. Слід виокремити, Директиву Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС, яка встановлює рівність поводження у сфері праці та зайнятості, визначаючи поведінку з метою створення ворожої, принижуючої гідність людини або образливої обстановки як переслідування працівника, що прирівнюється до дискримінації трудових прав.

Крім того, відповідно до статті 26 Європейської соціальної хартії, держави взяли на себе зобов’язання сприяти запобіганню систематичним непорядним або явно негативним та образливим діям щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки роботодавців.

Оскільки в Україні поняття «мобінг з’явилося порівняно нещодавно, на законодавчому рівні питання протидії та заборони мобінгу залишається не врегульованим.

Про що мова в законопроєкті?

В пояснювальній записці вказано, що законопроєкт покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейського законодавства та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі.

Крім того, законодавці пропонують ввести штрафи за прояви мобінгу.

До прикладу, за перший випадок агресор заплатить до 1700 грн. А ще йому можуть присудити 40 годин громадських робіт. Якщо ж у цькуванні брав участь колектив чи це вже не перший випадок за рік, то штраф збільшиться до 3400 грн, а робіт — до 60 годин. Таке ж покарання загрожує керівнику або власнику підприємства.

При цьому якщо начальник не повідомив у Нацполіцію про випадки мобінгу серед своїх підлеглих, то його теж покарають — штрафом до 1700 грн, виправними роботами (до місяця) і відрахуваннями в бюджет до 20% його заробітку.

Форма дискримінації

У законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» мобінг відноситься до форм дискримінації.

Пропонується встановити, що типовими ознаками мобінгу є систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи.

Також у Кодексі законів про працю України законопроєктом встановлюється, що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема, заходи, спрямовані на запобігання та протидію мобінгу на підприємствах, установах, організаціях та здійснення контролю за його виконанням.

Висновки

Не дивлячись на те, що поняття мобінгу досі не врегульоване на законодавчому рівні — позитивні тенденції у цьому напрямку все ж присутні.

Однак, якщо ви у процесі виконання своїх службових обов’язків зіткнулися з проявами  дискримінації — радимо звернутися за фаховою допомогою до юристів нашої компанії.